Project ‘Hybride leren glastuinbouw Oostland’ gestart

Hybride leren is dé nieuwe manier van leren. Bij het leren in een hybride omgeving worden school en praktijk met elkaar verweven. Maandag 25 juni is het project ‘Hybride leren in de Glastuinbouw’ gestart waarbij beroepsonderwijs en ondernemers in het Oostland (gemeenten Lansingerland, Pijnacker/Nootdorp, Zuidplas, Boskoop, Waddinxveen en Zoetermeer) en de gemeente Lansingerlandintensief gaan samenwerken aan teeltopleidingen. Binnen dit project krijgen leerlingen op diverse glastuinbouwbedrijven les van de ondernemer.

 Het startschot van het project werd gegeven door LTO Glaskracht Nederland voorzitter Sjaak van der Tak. “Hybride opleiden leidt tot win-win situaties voor alle betrokkenen: het onderwijs, de bedrijven, de gemeente en de leerlingen”, aldus Van der Tak. “Tevens maken we het op deze manier weer aantrekkelijk om in de praktijk aan de slag te gaan, wat een toegevoegde waarde is op school.”

Het project wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt en de gemeente Lansingerland en loopt van 2018 tot 2020. Bij het project zijn diverse scholen uit het Oostland aangesloten: Melanchthon Business School (MBS), Lentiz mbo Oostland, Melanchthon Berkroden en Wolfert Lansing. Initiatiefnemer van dit project is SOB Oostland (samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijven in het Oostland) en verder werken in het project samen: LTO Glaskracht Nederland, VNO-NCW Oostland, gemeenten Lansingerland en Pijnacker/Nootdorp en de glastuinbouwbedrijven waar en door wie de lessen worden gegeven. De onderwijsinspectie wordt gevraagd om advies

‘Meest kansrijke vorm van opleiden’

Projectleider Cees de Jong, directeur MBS Bleiswijk/Lentiz mbo Oostland, gaf tijdens de projectstart aan dat hybride leren de meest kansrijke vorm van opleiden is op dit moment. “De innovatie in de bedrijven gaat te snel voor de traditionele manier van opleiden in het beroepsonderwijs. Daarbij wil de jeugd ook steeds liever praktijkles. Door deze verbinding is het onderwijsprogramma steeds ‘up to date’, krijgen leerlingen een realistisch beeld van nieuwe ontwikkelingen in de sector, is het leuk om te leren en kunnen bedrijven leerlingen aan zich binden”, aldus De Jong. “En door hybride opleiden hebben bedrijven invloed op het programma van het onderwijs en kunnen zij leerlingen de weg wijzen in hun carrière”, voegt Ted Duijvestijn, voorzitter van SOB Oostland en eigenaar van Duijvestijn Tomaten in Pijnacker, hieraan toe.

50 bedrijven op de site!

12 maart 2018 is de nieuwe website www.sob-oostland.nl gelanceerd. We hebben inmiddels al 50 bedrijven op de website staan. We zijn supertrots op deze bedrijven en dat mag gezien worden!

Dit zijn organisaties die openstaan voor samenwerking met het voortgezet onderwijs in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. De bedrijven geven aan wat zij kunnen bieden, bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek, gastles, snuffelstage of praktijkopdracht en voor welke doelgroep.

De scholen kunnen via de website direct in contact komen met het bedrijf. De schoolcoördinatoren vullen zelf een digitaal formulier in met hun verzoek en deze verschijnt in de mailbox van desbetreffende contactpersoon van het bedrijf. Ook gaat er een kopie naar de SOB Programmanager. We weten dus wat er speelt en kunnen ondersteunen waar dit nodig is.

De Beroepen in Beeld dagen op 3 juli en 9 oktober 2018 worden nog gecoördineerd door de Programmamanager, maar in de toekomst zal dit niet meer nodig zijn. Scholen kunnen dan via de website direct zelf contact opnemen met de bedrijven.

Leerlingen kunnen ook inspiratie opdoen voor een snuffelstage in de regio. Ze kunnen zien welke bedrijven er in de regio zijn en wat ze doen. Via school kunnen leerlingen eventueel contact opnemen om stage te lopen en het bedrijf beter te leren kennen.

Hierdoor inspireren wij de nieuwe generatie met kansrijke beroepen en mooie bedrijven in de regio, zodat zij de juiste studiekeuze kunnen maken. Deze gemotiveerde mbo- of hbo-studenten staan straks opnieuw op de stoep voor een stageplek of een baan. Deze bedrijven weten het: wat je nu investeert, verdien je later weer terug.

Bedrijven bedankt!!!

Dinsdag 3 juli 2018 gingen leerlingen van klas 2 van Melanchthon Berkroden en Melanchthon Business School en klas 1 van Melanchthon De Blesewic op bedrijfsbezoek. Dit waren totaal 430 leerlingen.

Deze bedrijven maakten tijd voor de leerlingen en investeren in de toekomst:

foto: VSVK

foto: Perflexxion

foto: Rovasta

foto: Bakker Ammerlaan

 

foto: Royal Lemkes

foto: Riverdale

Foto: Jumbo Meyer Berkel