Hybride leren

Hybride leren is een verdergaande vorm van samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven.

 

Leerlingen leren in de praktijk bij bedrijven, zodat kennis en kunde actueel zijn. Hiervoor zijn afspraken gemaakt over leerdoelen, uren, begeleiding en geld. De theorie van de keuzevakken wordt op school gegeven en de praktijk vindt in het bedrijfsleven plaats. Voor een leerling betekent dit dat het keuzevak afgerond kan worden in de praktijk. Hoewel de samenwerking op dit moment nog arbeidsintensief is, geeft het een leerling ook veel meer keuzemogelijkheden.

 

Meer informatie kunt u krijgen bij de programmamanager van het SOB Oostland, Ronald Groenenberg.

Terug