Onderzoek- en ontwerpopdrachten

De Gemengde Leerweg (GL) en de Theoretische Leerweg (TL) binnen het Vmbo worden samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Alle leerlingen in deze nieuwe leerweg volgen dan, naast AVO-vakken (Algemeen Vormend Onderwijs) een praktijkgericht programma. Daarbinnen gaan leerlingen aan de slag met levensechte opdrachten van opdrachtgevers uit bedrijven, instellingen, overheden en vervolgonderwijs. Het praktijkgericht programma speelt zo in op een sterke behoefte aan praktische vaardigheden, zoals zelfstandig werken, plannen, samenwerken en presenteren. De komende jaren wordt de invoering van deze nieuwe leerweg voorbereid en wordt er een naam voor deze leerweg gekozen.

 

Wij zijn op zoek naar praktijkgerichte opdrachten. Heeft u een onderwerp of vraag waar u graag antwoord op wilt hebben, leg deze dan voor bij Ronald Groenenberg, de programmamanager van het SOB Oostland. Mogelijk dat we u vragen de opdracht (in samenwerking met de docent) aan de leerlingen uit te komen leggen. Het kan zijn dat de leerlingen met een mogelijke oplossing bij u op het bedrijf komen of dat u nog een keer naar school komt om de verschillende oplossingen te bekijken. De resultaten zullen u versteld doen staan. De leerlingen denken -out of the box- en zijn heel vindingrijk!

Terug