Themaweek SOB Oostland

Bijna 250 leerlingen hebben afgelopen week meegedaan aan de themaweek “Personeel” over een toekomstige baan en de toekomstige medewerker.

Het doel van deze week was om leerlingen van klas 3 van het vmbo kennis te laten maken met de mensen die werken in het te bezoeken bedrijf, te leren welke opleiding deze mensen genoten hebben en welke werkzaamheden ze nu binnen de organisatie uitvoeren. Hier konden zij antwoorden vinden op vragen als: wat is er nodig om op de betreffende plek te mogen werken? En waarom heeft de medewerker gekozen voor het betreffende bedrijf? Hoe denken leerlingen over hun toekomstige baan? Wat zou hun ideale baan/werkgever zijn en hoe ziet een toekomstige medewerker eruit? 

Er zijn 14 bedrijven bezocht en de Heraut is meegelopen met het bezoek aan Muller&Co en Informatique.

 • O.B.S. Techniek B.V.
 • Expo A16 De Groene Boog
 • Van der Helm
 • LG FLowers
 • Snack Connection B.V.
 • Delphy Improvement Centre
 • Van den Berg RoseS
 • Intratuin Pijnacker
 • Van Schie Groen
 • Informatique
 • Thermo Fisher Scientific
 • Muller & Co
 • Dijkshoorn
 • R-vent Netherlands B.V.

Week 39 (epublisher.world)

SOB Oostland in de krant

Door: Amel Bali

OOSTLAND – Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven Oostland (SOB Oostland) maakte sinds dit jaar een doorstart met de activiteiten om leerlingen van het voortgezet onderwijs dichter bij het bedrijfsleven in Oostland te brengen. Sinds kort is ook het bestuur voor een deel vernieuwd. Cees de Jong en Arnold Koot hebben de pensioengerechtigde leeftijd behaald en zijn vervangen door respectievelijk Kasper Roodenburg (directeur Melanchthon Berkerode) en Robert-Jan Oranje (directeur Wolfert Lansing). “We hebben allebei een kloppend onderwijshart en gunnen onze leerlingen het beste. Dit is een van de pareltjes die we onze leerlingen mee kunnen geven”, zegt Robert-Jan.

Doorstart

SOB Oostland is een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijven. De stichting zet zich in voor (loopbaan)activiteiten van het voortgezet onderwijs. Scholen hechten veel belang aan Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). SOB bestaat inmiddels 12 jaar en is opgericht door mensen uit het bedrijfsleven. In februari 2022 werd er een doorstart gemaakt. Officieel tekenden de wethouders Titia Cnossen (Lansingerland) en Peter Hennevanger (Pijnacker-Nootdorp) en de betrokken partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven, de samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2022-2023. Sinds mei dit jaar is het bestuur deels vernieuwd en verjongd. Het nieuwe bestuur is vastbesloten om SOB Oostland weer terug ‘in the picture’ te brengen. Nadat onder andere door corona de activiteiten tijdelijk in de ijskast zaten, is het nu tijd om de leerlingen en het bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. Het stichtingsbestuur van SOB Oostland bestaat uit drie vertegenwoordigers van de voortgezet onderwijs scholen en drie vertegenwoordigers van de bedrijven in het Oostland. De vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven nemen overigens alleen deel aan het bestuur. De vertegenwoordigers van de scholen zijn aan zet wat betreft de bestuurstaken. Namens de scholen is Kasper de voorzitter, Robert-Jan Oranje secretaris en Yvonne van Schooneveld (conrector onderwijs Stanislas college) de penningmeester. Namens het bedrijfsleven zijn Gijs van der Helm (VanderHelm BV), Arthur Venselaar (Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp) en Ilone Ammerlaan (Glastuinbouw Nederland) de vertegenwoordigers. Sinds dit jaar heeft SOB Oostland een programmamanager, haar naam is Leonie van Haren. Zij is de schakel tussen de scholen en het bedrijfsleven.

Beroepenweek

In mei 2022 is na lange tijd weer een activiteit voor de scholen georganiseerd. De tweedeklassers van Wolfert Lansing en Melanchthon Businessschool zijn twee dagen lang bij verschillende bedrijven langs geweest. Voor dezelfde leerlingen die nu in het derde jaar zitten, wordt in de week van 19 september een themaweek georganiseerd. Dit keer doen ook Melanchthon Berkroden en het Stanislascollege mee. Het thema van deze week is ‘personeel’. Het doel van deze week is om leerlingen van klas 3 van het vmbo, kennis te laten maken met de mensen in het werkveld. De leerlingen gaan langs bij de bedrijven die zich hebben opgegeven. Een bezoek van leerlingen kan bestaan uit een korte rondleiding, een gesprek met een aantal medewerkers over de organisatie of de beroepen die er zijn. Voor de leerlingen is het ook leuk om bijvoorbeeld met een medewerker mee te lopen om de werkzaamheden te zien en/of om een doe-activiteit te doen. Iets zien, ervaren en beleven blijft immers het meeste hangenHet programma wordt door de programmamanager SOB Oostland in samenwerking met de bedrijven gemaakt. De planning is dat 6 februari een nieuwe beroepenweek komt met alle tweedeklassers in het vmbo in Oostland. Het beloofd nu al een succes te worden. Het bestuur van SOB Oostland roept geïnteresseerde bedrijven dan ook op om zich nu alvast op te geven voor de beroepenweek in februari en deze kans niet te laten schieten.

Achtergrond

Robert-Jan begon ooit als docent ICT op het mbo en groeide door naar leidinggevende. Hij werkte op verschillende middelbare scholen en vmbo scholen. Tijdens zijn loopbaan onderhield hij altijd nauw contact met het bedrijfsleven, omdat hij de meerwaarde tussen het bedrijfsleven en de scholen als een belangrijk punt beschouwt. “Ik heb leerlingen echt zien groeien door het kunnen ervaren van het bedrijfsleven. Toen voormalig directeur van Wolfert Lansing, Arnold Koot, hem vroeg om zijn plek binnen SOB Oostland over te nemen, was de keuze snel gemaakt. Kasper werkt inmiddels 12 jaar op Melanchthon Berkroden. Van oorsprong is hij handel- en administratie docent. Hij begon als afdelingshoofd op de school en is sinds vier jaar directeur. Ook Kasper heeft de samenwerking met het bedrijfsleven altijd als een pluspunt binnen het onderwijs gezien. “De scholen zijn er niet alleen voor zichzelf, maar voor het bedrijfsleven, dat is iets wat bedrijven volgens Kasper echt moeten weten.

Win-winsituatie

Het doel van SOB Oostland is tweedelig. Enerzijds het bevorderen van de samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven, zodat leerlingen een goed beeld krijgen van de beroepsmogelijkheden in Oostland. Bedrijven krijgen op deze manier de mogelijkheid om het bedrijf onder de aandacht van de leerlingen te brengen. Anderzijds zet SOB Oostland zich ook in om de stages binnen het Oostland te versterken en te verbeteren. Vooral voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in BBL, dus waarbij er vier dagen wordt gewerkt en een dag naar school wordt gegaan, zal dit een meerwaarde zijn. Het gaat momenteel voornamelijk om leerlingen met het basis kader niveau. Deze leerlingen van de scholen zijn juist de leerlingen die dingen willen ervaren door te doen”, zegt Robert-Jan. De ervaring leert dat als de leerlingen op stage gaan, ze heel anders terugkomen. Stagelopen is echt een meerwaarde en daar kan dit een goede aanvulling op zijn”, vindt Robert-Jan. Daarnaast komt het vaak voor dat leerlingen, na een stage, blijven hangen bij een bedrijf, omdat het van beide kanten goed bevalt. Bedrijven willen graag leerlingen in het bedrijfsleven uit Oostland en leerlingen vinden het ook fijn om in Oostland te werken. De scholen hebben ondersteuning nodig vanuit het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven kan ervoor zorgen dat de leerlingen kunnen zien, proeven en ervaren wat een baan in een bepaalde sector inhoudt. Leerlingen worden op deze manier nieuwsgierig. Wanneer leerlingen een studiekeuze moeten maken, zullen ze niet iets kiezen wat ze niet kennen. Een gemiste kans dus. Daarom is het belangrijk om verschillende loopbaanmogelijkheden onder de aandacht te brengen, waardoor leerlingen hun eigen talenten en competenties kunnen ontdekken en ontwikkelen. Voor bedrijven is het ook fijner dat er een datum is waarop leerlingen van alle scholen kennis kunnen maken en ze niet elke school apart hoeven uit te nodigen. Er is een personeelstekort op de arbeidsmarkt, waar steeds meer bedrijven mee te maken krijgen. Een oplossing is niet makkelijk. SOB Oostland vindt het belangrijk dat de leerlingen de mogelijkheden in de regio leren kennen, door kennis te laten maken met het werk en de werknemers van verschillende bedrijven. Er is dus een win-winsituatie”, zegt Kasper. “Het mes snijdt aan twee kanten”, beaamt Robert-Jan. SOB Oostland richt zich op alle sectoren in het bedrijfsleven. Er is een verdeling gemaakt in vier groepen, namelijk: groen, economie/logistiek/horeca, techniek en zorg & welzijn. “Het is niet de bedoeling dat we een bepaalde sector promoten of uitsluiten”, zegt Kasper.

Ambitie

SOB Oostland is bezig met het vernieuwen van de website. Er zal ook een stagekalender worden ontwikkeld, waarbij er in een oogopslag te zien zal zijn wanneer de leerlingen van welke school op stage gaan. Op deze manier kunnen de bedrijven er rekening mee houden in welke periode leerlingen ze kunnen benaderen voor een mogelijke stage. Ook zal er meer aandacht worden besteed aan hybride leren. Dit gaat iets verder dan alleen stagelopen. Leerlingen werken bij hybride leren deels in het bedrijfsleven aan hun keuzevakken. Samen met de scholen wordt er afgesproken welke leerdoelen er binnen het bedrijf moeten worden behaald en welke op school.  Er wordt een gezamenlijk programma gemaakt. Er staat dus nog een hoop te gebeuren, aarzel niet om hier deel van uit te maken. Kasper en Robert-Jan roepen alle bedrijven in Oostland op die interesse hebben om zich op te geven voor de beroepenweek begin februari 2023. Aanmelden kan bij de programmamanager Leonie Haren via het telefoonnummer: 06-11340010 of het e-mailadres: lvharen@melanchthon.nl. “Zet uw hart en deuren open voor de nieuwe generatie!”

https://sob-oostland.nl/wp-content/uploads/2022/11/Krantenartikel-Kasper-en-Robert-Jan.jpg

Interview De Heraut (Arie van Driel) SOB Oostland

SOB Oostland

SOB Oostland is een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijven in de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Het zet zich in voor (loopbaan)activiteiten van de leerlingen van het voortgezet onderwijs, met extra aandacht voor Techniek, Logistiek, Zorg en de Greenport.

Scholen hebben Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) hoog op de agenda staan, en hebben hierbij ondersteuning nodig van het bedrijfsleven. Zij kunnen de leerlingen laten zien, proeven en ervaren wat een baan in een bepaalde sector inhoudt. Een leerling zal, als hij/zij (studie)keuzes moet gaan maken, nooit iets kiezen wat hij of zij niet kent. Toch zijn dit misschien de beroepen waar veel vraag naar is. Daarom is het van groots belang om de diverse loopbaanmogelijkheden onder de aandacht te brengen waardoor leerlingen hun eigen talenten en competenties kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Doelstellingen

Het algemene doel van het samenwerkingsverband is het verbeteren van de samenwerking tussen bedrijven en de vo-onderwijsinstellingen. Daarbij gaat het om:

 • het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in het Oostland;
 • het bevorderen van onderlinge contacten, informatie-uitwisseling en samenwerking;
 • leren van elkaar en het vertalen van de onderlinge informatie en kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven (benutten van opgedane kennis); 
 • vertalen van wederzijdse kennis en behoeften in acties en projecten.

Of kortweg:       

 • betere aansluiting
 • betere keuze
 • meer instroom
 • beter (hybride) onderwijs

De nadruk ligt op het vormen van een sterk gebiedsgericht netwerk en actieve makelaar- en schakelrol voor het SOB Oostland. Daarbij kan extra aandacht worden besteed aan projecten en activiteiten op het gebied van Glastuinbouw, Techniek, Logistiek en Zorg. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld waarin de concrete acties en projecten worden beschreven en programma-uren worden toebedeeld. 

Eventuele aanvullende wensen van SOB-partners kunnen ook worden vertaald in aparte projectvoorstellen, die binnen het SOB-netwerk worden opgepakt door één of meerdere partners en waarvoor -indien nodig- aanvullende financiering wordt gevonden.

Nieuw bestuur

SOB Oostland wordt aangevoerd door een stichtingsbestuur, dat bestaat uit 3 vertegenwoordigers van vo-scholen en 3 vertegenwoordigers van de bedrijven in het Oostland. Dit zijn: Gijs van der Helm (Van der Helm BV), Arthur Venselaar (Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp) en Ilone Ammerlaan/Peter Loef (Glastuinbouw Nederland) namens de bedrijven en Yvonne van Schooneveld (penningmeester, Stanislas College Pijnacker), Arnold Koot (secretaris, Wolfert Lansing Bergschenhoek) en Cees de Jong (voorzitter, Melanchthon Business School Bleiswijk) namens de scholen.

Het bestuur beschikt via de vertegenwoordigers van de bedrijven over een groot netwerk van ondernemers in de regio. Het bestuur werkt nauw samen met de Raad van advies, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijven, Gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp, vo-scholen en mbo-instellingen in de regio.

Nieuwe programmamanager

Het samenwerkingsverband bestaat sinds 2010. Na een tijdelijke minder actieve periode is, na een jaar voorbereiding, in het voorjaar 2022 de doorstart van SOB Oostland gepland.

Vanaf 1 februari 2022 treedt nieuwe programmamanager Leonie van Haren in dienst. Zij is tevens programmamanager van STO-regio Capelle a/d IJssel & Oostland.

Start met ondertekening Samenwerkingsovereenkomst SOB Oostland

Op 21 februari a.s. vindt de ondertekening van de ‘Samenwerkingsovereenkomst SOB Oostland’ plaats met alle partners. Namens de gemeenten tekenen de wethouders Peter Hennevanger (Pijnacker-Nootdorp) en Titia Cnossen (Lansingerland).

Tijdens de bijeenkomst wordt o.a. het activiteitenplan gepresenteerd. In de volgende aflevering kunt u daar meer over lezen.

Gijs van der Helm en Cees de Jong, 26 januari 2022

SOB Oostland brengt leerlingen en het bedrijfsleven dichterbij elkaar

Bergschenhoek, 21 februari 2022

Op maandag 21 februari 2022 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven Oostland ondertekend door alle partners van de bedrijven, het onderwijs en de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. De overeenkomst loopt van 1-1-2022 tot en met 31-12-2023.

Sinds 2010 was er een ‘Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven’ (SOB) actief in onze regio. De samenwerking verliep aan het einde van het voorgaande decennium minder goed en het oude bestuur was voornemens het SOB Oostland op te heffen. Tegelijk beseften alle partners dat zij elkaar nu meer nodig hebben dan ooit. Overtuigd van het feit dat het geheim van veranderen is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude, maar op het verwezenlijken van het nieuwe (Socrates), is in 2020 besloten een doorstart van SOB Oostland te maken.

SOB Oostland staat voor het Samenwerkingsverband van Onderwijsinstellingen en Bedrijven in de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Het zet zich in voor (loopbaan)activiteiten van de leerlingen van het voortgezet onderwijs, met aandacht voor alle sectoren in het Oostland zoals Techniek, Logistiek, Economie, Zorg en de Greenport. Binnen de makelaar- en schakelrol van SOB Oostland werken bedrijven op efficiënte wijze samen aan activiteiten en projecten, waarbij de leerlingen een realistisch en actueel beroepsbeeld vormen.  

‘De samenwerking biedt een win-win situatie voor alle betrokkenen’, aldus voorzitter Cees de Jong. Op deze wijze ontstaat door een hechte samenwerking binnen SOB Oostland een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, een (gemiddeld) betere keuze door de leerlingen voor een vervolgopleiding, mogelijkheden voor hybride onderwijs (waarbij de leerlingen les krijgen binnen de bedrijven door medewerkers van het bedrijf zelf) en tenslotte meer instroom in de bedrijven in onze regio. Ook het Oostland zet met de activiteiten van SOB Oostland een stap vooruit als regio.

Titia Cnossen, wethouder gemeente Lansingerland: “Wij investeren dan ook graag in het SOB, maar bijvoorbeeld ook in een project als hybride leren. Hierbij krijgen leerlingen een deel van de schooltijd les op bedrijfslocaties en leren zij werken met de nieuwste technieken. Jongeren krijgen zo een goed beeld van wat er

zoal gebeurt in de kassen, bedrijfspanden, logistieke centra, restaurants en instellingen van onze gemeente.”

Peter Hennevanger, wethouder gemeente Pijnacker-Nootdorp: “Het tekenen van deze samenwerkingsovereenkomst is een herstart met een nieuw bestuur. Belangrijk is dat leerlingen kennis kunnen maken met zoveel mogelijk bedrijven en dat bedrijven zich kunnen presenteren aan die leerlingen, want we zien dat er voor heel veel beroepen een groot tekort is.”

Gijs van der Helm: “Onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven hebben elkaar nodig om leerlingen te enthousiasmeren voor de verschillende mooie sectoren die Oostland heeft.”

Activiteiten en programmamanager

De nadruk ligt op het vormen van een sterk netwerk en actieve makelaar- en schakelrol voor het SOB Oostland. Vooral de nieuwe programmamanager Leonie van Haren zal die rol oppakken. Daarbij kan extra aandacht worden besteed aan projecten en activiteiten op het gebied van Glastuinbouw, Techniek, Logistiek, Economie en Zorg. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld waarin de concrete acties en projecten worden beschreven en afspraken met de scholen en bedrijven worden vastgelegd. Op dit moment is bekend dat er in juni bedrijvenbezoeken georganiseerd zullen worden voor tweedejaars vmbo leerlingen en dat er in september/oktober gewerkt zal worden met een thema waar bedrijven en leerlingen elkaar op ontmoeten. Eventuele aanvullende wensen van SOB-partners kunnen ook worden vertaald in aparte projectvoorstellen, die binnen het SOB-netwerk worden opgepakt door één of meerdere partners en waarvoor -indien nodig- aanvullende financiering wordt gevonden.

Nieuw bestuur en raad van advies

SOB Oostland wordt aangevoerd door een stichtingsbestuur, dat bestaat uit drie vertegenwoordigers van de vo-scholen en drie vertegenwoordigers van de bedrijven in het Oostland. Dit zijn Gijs van der Helm (directeur VanderHelm BV), Arthur Venselaar (voorzitter Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp) en Ilone Ammerlaan (voorzitter Glastuinbouw Nederland subregio Oostland) namens de bedrijven. En namens de scholen zijn het Yvonne van Schooneveld (penningmeester, Stanislas College Pijnacker), Arnold Koot (secretaris, Wolfert Lansing Bergschenhoek) en Cees de Jong (voorzitter, Melanchthon Business School en Lentiz mbo Oostland in Bleiswijk).

Het bestuur beschikt via de vertegenwoordigers van de bedrijven over een groot netwerk van ondernemers in de regio en werkt nauw samen met de raad van advies. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijven, gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp, vo-scholen en mbo-instellingen in het Oostland.

Meer informatie bij:

Cees de Jong, voorzitter

E: cdjong@melanchthon.nl

M: 0621247948

Leonie van Haren, programmamanager

E: lvharen@melanchthon.nl

M: 0611340010

SOB activiteiten

1. Workshop Organisatie van bedrijfsbezoeken

Datum: donderdag 9 mei 2019

Doelgroep: max 6 docenten met eigen laptop

Tijd: van 15.00 uur tot max 17.00 uur
Locatie: Pijnacker

Workshop voor docenten of coördinatoren van het voortgezet onderwijs over de organisatie van bedrijfsbezoeken. Docenten gaan aan de slag met de website www.sob-oostland.nl. Als er een datum is kunnen ze direct aan de slag. Ook zoomen we in op de voorbereiding van deze bedrijfsbezoeken. Docenten wisselen ervaringen uit en ontdekken wat bij de organisatie van bedrijfsbezoek komt kijken. Bedrijven, coördinatoren, docenten, begeleiders en leerlingen; ze hebben allemaal een verwachting van het bezoek. Hoe ga je hiermee om? Wat kunnen wij van elkaar leren? Na de workshop kunnen de deelnemers nog een beroep doen op SOB Oostland als ze ergens vastlopen met de organisatie.

.

2. Workshop Organisatie van ‘Dag van het Ondernemen’ en gastlessen

Datum:  dinsdag 28 mei 2019.

Tijd: van 15.00 uur tot max 17.00 uur
Locatie: Pijnacker

Doelgroep: max 6 docenten met eigen laptop

Tijdens de ‘Dag van het Ondernemen’ geven ondernemers en professionals workshops in de klas over hun onderneming. De ondernemers vertellen waarom zij een eigen bedrijf zijn begonnen en hoe dit is gekomen. Ook vertellen zij de leerlingen waar ze trots op zijn, maar ook over hun mislukkingen en welke eigenschappen belangrijk zijn. Wat kun je verwachten als je zo’n dag wilt organiseren? Er liggen al formats klaar en na afloop gaan deelnemers naar huis met een eigen draaiboek en actielijst. Ze weten hoe zij de organisatie kunnen aanpakken en kennen de tips en tops. Na de workshop kunnen de deelnemers nog een beroep doen op SOB Oostland als ze ergens in vastlopen bij de organisatie.

.

Bijeenkomst Meet en Greet Onderwijs, Overheid en Bedrijfsleven 

Datum: donderdag 13 juni 2019
(geannuleerd wegens te weinig animo).

Doelgroep: Bedrijven Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland en docenten vo scholen

Locatie: Melanchthon Berkroden, Berkel en Rodenrijs

De bedrijven en professionals krijgen plenair een uitleg over hoe het onderwijs in elkaar steekt. Wat is vmbo-basis/kader/gl/tl/mavo en mbo 2, 3, 4 etc. Hierna volgt een korte inleiding over LOB op school en verschillende mogelijkheden tot samenwerken. Hierna is er een ‘meet en greet’ om meer te horen over de mogelijkheden. Aan tafels zitten docenten en ervaren bedrijven per onderwerp. Het gaat vooral om persoonlijke ontmoetingen en om elkaars wensen en mogelijkheden te bespreken. Mogelijkheid tot een kijkje nemen bij de vaklokalen. Afsluiting met een borrel en veel lekkers.

.

College Tour voor docenten

Datum: 1 aanmelding ontvangen

Doelgroep: docenten vo scholen

Rondleiding bij verschillende bedrijven. Docenten krijgen een inspirerende rondleiding en workshop in het bedrijf, zodat zij ook ontdekken wat de leerlingen ervaren, zien en ruiken. Zij laten zien welke beroepen, functies en eigenschappen er nodig zijn. Het programma wordt vooraf met de bedrijven doorgesproken. Na afloop worden er ervaringen en kaartjes uitgewisseld en geborreld.

.

Kenniskring docenten

Datum: geannuleerd; geen animo voor.

Tijd: 15.00 tot 17.00 uur

Doelgroep: docenten vo scholen

Locatie: iets inspirerend

Deze middag bieden wij docenten en coördinatoren van de verschillende vmbo-scholen de gelegenheid om kennis uit te wisselen en elkaar beter te leren kennen. De onderwerpen kunnen zelf naar voren worden gebracht. Bijvoorbeeld: Hoe pakken zij de voorbereidingen aan van de bedrijfsbezoeken? Wat doen zij aan LOB op school? Hoe ziet een sollicitatieproject eruit? Welke keuzedelen bieden jullie en hoe? Hoe kunnen we slim samenwerken zonder te concurreren. Deelnemers kunnen vooraf aangeven wat zij hier willen halen en brengen. Doel: kennismaken, van elkaar leren en wellicht ergens in samenwerken.

Winnaar VanderHelm Bedrijven!

Maandag 10 december 2018 is de winnaar van de Beste Beroepen in Beeld Bedrijf winnaar bekend gemaakt. Dit is VanderHelm Bedrijven uit Berkel en Rodenrijs.

De programmamanager heeft aan de scholen gevraagd wie de Beroepen in Beeld prijs 2018 moet krijgen. Er waren veel genomineerden maar Gijs van de Helm is als winnaar uit de bus gekomen!

VanderHelm begrijpt precies hoe zij een bedrijfsbezoek kunnen laten aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen. Taalgebruik en het verhaal zijn aangepast op de leerlingen en de verschillende doe-activiteiten zijn altijd een schot in de roos. Welke school of leerling er ook komt, ze gaan altijd heel positief naar huis. Ze zijn een prachtig voorbeeld voor andere bedrijven!

Doel: leerlingen laten zien en beleven wat het bedrijf doet en welke beroepen er allemaal zijn, komt hier helemaal tot zijn recht. Ook al kiezen de leerlingen later niet voor deze richting: ze gaan met een prachtige ervaring naar huis en zullen dit bedrijf niet snel vergeten. En wat ons betreft hebben we dan ons doel bereikt.

Op de foto: Emmi van der Burg en Gijs van der Helm.

Girlsday 2019

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, organiseert Girlsday 2019 op donderdag 11 april 2019. Girlsday vindt jaarlijks plaats om overal in het land meisjes van 10 tot 15 jaar op een interactieve manier kennis te laten maken met bèta, techniek en ICT.

Aanmelden Girlsday 2019

Aanmelden voor Girlsday 2019 kan via het aanmeldformulier. Ontbrekende informatie of wijzigingen kunt u later aan ons doorgeven. Graag ontvangen wij het formulier zo snel mogelijk, zodat het Girlsday-team aan de slag kan met het matchen van scholen en bedrijven en tijdig alle deelnemers kan instrueren.

Matching

VHTO doet haar uiterste best om – indien gewenst – een match te maken met een passende school of bedrijf in de regio. Daarbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen die u op het aanmeldingsformulier heeft ingevuld. Zodra wij een geschikte match hebben gevonden, nemen wij contact met u op.

Vragen?

Op de website staan veelgestelde vragen, handleidingen en een voorbeeldplanning. Neem contact met ons op via girlsday@vhto.nl of bel 020-888422 als u nog andere vragen heeft of neem contact op met Angela van Zaalen SOB Programmamanager SOB Oostland 06-53221429.

 

Evaluatie en tips voor Beroepen in Beeld

De evaluatieformulieren laten zien dat de bedrijfsbezoeken weer een succes waren. Ze geven mooie resultaten aan.

Het doel van de bezoeken is om te laten zien welke bedrijven en beroepen er in de regio zijn. Hoe ziet een bedrijf er van binnen uit en wat maken/leveren/doen zij? Wie werken daar? Sfeer snuiven en oriënteren op het werkende leven, dit kan school hen niet vertellen. Dit moet je ervaren en zien.

Een enkel bedrijf die voor het eerst meedoet moet even wennen dat het jonge leerlingen zijn van ongeveer 14 jaar. Het verhaal afstemmen op ‘Jip en Janneke niveau’ is soms best een uitdaging. Zoveel woorden uit het bedrijfsleven kennen de leerlingen nog niet. Dit is ook logisch want de meeste leerlingen hebben nog nooit een bedrijf van binnen gezien. Tip blijft: houd het eenvoudig. Probeer niet teveel te vertellen, maar neem een onderwerp dat ze (her)kennen. Stel vragen aan de leerlingen, dan merk je snel of ze het begrijpen.

In het algemeen worden doe-activiteiten heel hoog gewaardeerd door de leerlingen. Lang luisteren naar een presentatie juist niet. Dit wordt goed begrepen door de bedrijven in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Zij hebben het bezoek goed voorbereid voor de leerlingen.

Ook de scholen bereiden de leerlingen zoveel mogelijk voor op het bezoek. Toch zijn er altijd enkele leerlingen die geen idee hebben waarom ze in het bedrijf rondlopen. Dit is een aandachtspunt voor de scholen. Bedrijven die regelmatig meedoen zien en merken verschillen per groep en per leerling.

Iets doen en daar met elkaar over in gesprek gaan zorgt ervoor dat de leerlingen ook gaan praten. Een vragenlijst invullen, een quiz doen of vooraf leerlingen laten bedenken welke beroepen er zijn in dit bedrijf, is ook een mogelijkheid.  De leerlingen zien dan wat zij die dag geleerd hebben. Als er vooraf vragen van school komen, geeft dit bedrijven ook een houvast over wat precies de bedoeling is.

Een leuk bedrijfsbezoek blijft hangen bij de leerlingen. Al ze voorbij fietsen dan denken ze hier aan terug en vertellen het andere mensen. Bedrijven die al langer meedoen, zien leerlingen terugkomen voor een bijbaantje of voor een stageplek.

Verslag bedrijfsbezoek

Wat een mooie dag! Met 12 leuke leerlingen op pad naar Bunnik Plants in Bleiswijk, een supermodern ‘groen’ bedrijf, een groothandel in planten en potten.

Na een hartelijke ontvangst gingen de leerlingen op pad, een interactieve speurtocht langs de verschillende afdelingen van het bedrijf. Van sales support naar de kantine, de technische dienst en logistiek. Wel oppassen voor de heftrucks die ons aan alle kanten passeerden. Alle vragen werden aan de medewerkers gesteld: wat is uw opleiding? Hoeveel planten worden er per week verkocht? Wat betekent logistiek? Op alle vragen kregen we antwoord.

Terug op de afdeling Bunnik Creations keken we onze ogen uit naar alle mooie showkamers. We gingen op de foto bij de virtuele Eiffeltoren en vierden vast een beetje kerst. Daarna een drankje met iets lekkers en … allemaal van de glijbaan. Met een gezellig plantje en een pen gingen we met een volle tas weer naar school.

Wat hebben we een hoop geleerd vandaag. Daar willen we allemaal wel werken!