Groen & Natuur

Binnen het profiel Groen & Natuur gaat het om planten, dieren en voeding. Leerlingen leren over producten uit de groene sector: telen in de kas, verwerken en bereiden, transport en verkoop.
Daarnaast leren ze hoe groen aangelegd moet worden; denk hierbij aan tuinen en parken. Maar ook is er aandacht voor styling (bloem), dierenverzorging, koken en techniek.  

 

Greenport

De glastuinbouwsector is vertegenwoordigd in de Greenport. Dit is het grootste internationale glastuinbouwcluster. Alle wereldspelers in productie, handel, kennis, innovatie en logistiek zijn hier te vinden. In het greenportcluster vinden we teeltbedrijven, veilingen, afzetorganisaties, handelsbedrijven, exporteurs en tuinbouwtoeleveranciers bij elkaar. Vaak zijn er ook veredelaars en vermeerderaars van planten en zaden te vinden.  

Andere profielen