Bergschenhoek, 21 februari 2022

Op maandag 21 februari 2022 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven Oostland ondertekend door alle partners van de bedrijven, het onderwijs en de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. De overeenkomst loopt van 1-1-2022 tot en met 31-12-2023.


Sinds 2010 was er een ‘Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven’ (SOB) actief in onze regio. De samenwerking verliep aan het einde van het voorgaande decennium minder goed en het oude bestuur was voornemens het SOB Oostland op te heffen. Tegelijk beseften alle partners dat zij elkaar nu meer nodig hebben dan ooit. Overtuigd van het feit dat het geheim van veranderen is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude, maar op het verwezenlijken van het nieuwe (Socrates), is in 2020 besloten een doorstart van SOB Oostland te maken.


SOB Oostland staat voor het Samenwerkingsverband van Onderwijsinstellingen en Bedrijven in de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Het zet zich in voor (loopbaan)activiteiten van de leerlingen van het voortgezet onderwijs, met aandacht voor alle sectoren in het Oostland zoals Techniek, Logistiek, Economie, Zorg en de Greenport. Binnen de makelaar- en schakelrol van SOB Oostland werken bedrijven op efficiënte wijze samen aan activiteiten en projecten, waarbij de leerlingen een realistisch en actueel beroepsbeeld vormen.  

‘De samenwerking biedt een win-win situatie voor alle betrokkenen’, aldus voorzitter Cees de Jong. Op deze wijze ontstaat door een hechte samenwerking binnen SOB Oostland een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, een (gemiddeld) betere keuze door de leerlingen voor een vervolgopleiding, mogelijkheden voor hybride onderwijs (waarbij de leerlingen les krijgen binnen de bedrijven door medewerkers van het bedrijf zelf) en tenslotte meer instroom in de bedrijven in onze regio. Ook het Oostland zet met de activiteiten van SOB Oostland een stap vooruit als regio.


Titia Cnossen, wethouder gemeente Lansingerland: “Wij investeren dan ook graag in het SOB, maar bijvoorbeeld ook in een project als hybride leren. Hierbij krijgen leerlingen een deel van de schooltijd les op bedrijfslocaties en leren zij werken met de nieuwste technieken. Jongeren krijgen zo een goed beeld van wat er zoal gebeurt in de kassen, bedrijfspanden, logistieke centra, restaurants en instellingen van onze gemeente.”


Peter Hennevanger, wethouder gemeente Pijnacker Nootdorp: “Het tekenen van deze samenwerkingsovereenkomst is een herstart met een nieuw bestuur. Belangrijk is dat leerlingen kennis kunnen maken met zoveel mogelijk bedrijven en dat bedrijven zich kunnen presenteren aan die leerlingen, want we zien dat er voor heel veel beroepen een groot tekort is.”


Gijs van der Helm: “Onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven hebben elkaar nodig om leerlingen te enthousiasmeren voor de verschillende mooie sectoren die Oostland heeft.”


Activiteiten en programmamanager

De nadruk ligt op het vormen van een sterk netwerk en actieve makelaar- en schakelrol voor het SOB Oostland. Vooral de nieuwe programmamanager Leonie van Haren zal die rol oppakken. Daarbij kan extra aandacht worden besteed aan projecten en activiteiten op het gebied van Glastuinbouw, Techniek, Logistiek, Economie en Zorg. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld waarin de concrete acties en projecten worden beschreven en afspraken met de scholen en bedrijven worden vastgelegd. Op dit moment is bekend dat er in juni bedrijvenbezoeken georganiseerd zullen worden voor tweedejaars vmbo leerlingen en dat er in september/oktober gewerkt zal worden met een thema waar bedrijven en leerlingen elkaar op ontmoeten. Eventuele aanvullende wensen van SOB-partners kunnen ook worden vertaald in aparte projectvoorstellen, die binnen het SOB-netwerk worden opgepakt door één of meerdere partners en waarvoor -indien nodig- aanvullende financiering wordt gevonden.


Nieuw bestuur en raad van advies

SOB Oostland wordt aangevoerd door een stichtingsbestuur, dat bestaat uit drie vertegenwoordigers van de vo-scholen en drie vertegenwoordigers van de bedrijven in het Oostland. Dit zijn Gijs van der Helm (directeur VanderHelm BV), Arthur Venselaar (voorzitter Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp) en Ilone Ammerlaan (voorzitter Glastuinbouw Nederland subregio Oostland) namens de bedrijven. En namens de scholen zijn het Yvonne van Schooneveld (penningmeester, Stanislas College Pijnacker), Arnold Koot (secretaris, Wolfert Lansing Bergschenhoek) en Cees de Jong (voorzitter, Melanchthon Business School en Lentiz mbo Oostland in Bleiswijk).


Het bestuur beschikt via de vertegenwoordigers van de bedrijven over een groot netwerk van ondernemers in de regio en werkt nauw samen met de raad van advies. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijven, gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp, vo-scholen en mbo-instellingen in het Oostland.


Meer informatie bij:

Cees de Jong, voorzitter

E: cdjong@melanchthon.nl

M: 0621247948

Leonie van Haren, programmamanager

E: lvharen@melanchthon.nl

M: 0611340010