Over ons

Meer weten over…

Profielen Partners Activiteiten

Over ons

SOB Oostland is een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Het zet zich in voor (loopbaan)activiteiten van het voortgezet onderwijs.

 

SOB Oostland ondersteunt scholen en bedrijven, zodat leerlingen van 12 tot 18 jaar zich kunnen oriënteren op diverse beroepen, profielen/branches en opleidingen. Hierdoor vergroten de jonge leerlingen hun horizon en kunnen zij bewuster een vervolgopleiding kiezen in het Middelbaar Beroeps Onderwijs die bij ze past en wat ze leuk vinden. Dit doen zij door bijvoorbeeld verschillende soorten stages, gastlessen, bedrijfsbezoeken, praktijkopdrachten en sollicitatietrainingen.

Dagelijks bestuur

Het bestuur, de uitvoering en coördinatie van de SOB-activiteiten is belegd bij de Stichting “Youth2Grow” in Greenports (met als handelsnaam: SOB Oostland). De Stichting zorgt ervoor dat de taken en activiteiten, genoemd in het activiteitenplan, worden opgezet en uitgevoerd. Het activiteitenplan wordt uitgevoerd door de programmamanager, Ronald Groenenberg. Hij onderhoudt het onderwijs- en bedrijven netwerk (makel- en schakelrol). Het bestuur van de Stichting legt verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten en daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. Het bestuur bestaat uit de volgende personen die in principe benoemd zijn voor een periode van 4 jaar.

Samenwerking bestuur en Raad van advies

Het netwerk van het SOB Oostland is vertegenwoordigd in het bestuur, die daarbij breed wordt ondersteund door de Raad van advies. Tezamen ondertekenen zij de samenwerkingsovereenkomst. Bestuur en Raad van advies werken nauw samen. Minimaal komen zij twee keer per jaar bijeen voor overleg en afstemming. In het overleg wordt input opgehaald voor het (jaarlijkse) activiteitenplan, mede op basis van de evaluatie van de behaalde resultaten. Tevens kan het overleg worden benut voor de behandeling van een actueel thema. Ter versterking van het overleg kunnen ook andere organisaties worden uitgenodigd, indien de leden van het bestuur en/of Raad van advies dit wenselijk achten. De voorzitter van het bestuur zit het overleg voor.

Kasper Roodenburg

Directeur Melanchthon Berkroden,
voorzitter SOB Oostland

Robert-Jan van Oranje

Directeur Wolfert Lansing, secretaris SOB Oostland

Patrick Verhoef

Directeur-bestuurder Werkbedrijf De Binnenbaan / bestuurslid VNO NCW Oostland

Ilone Ammerlaan

Voorzitter Glastuinbouw
Nederland afd. Oostland / LTO
Noord afd. Midden Zuid Holland

Arthur Venselaar

Voorzitter OVPN

Lodewijk Dijkgraaf

Rector Stanislas Pijnacker,
penningmeester SOB Oostland

SOB Oostland: de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio!

Samenwerking

Hieronder vindt u een overzicht van verschillende bedrijven, scholen en instanties die het SOB Oostland mogelijk maken: