• PERSBERICHT     – Samenwerkingsovereenkomst 2024-2027 en aankondiging Bedrijvenweek 12-16 feb 2024

Pijnacker, februari 2024

Op woensdag 31 januari jongstleden is er een verlengde samenwerkingsovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven Oostland ondertekend door alle partners van de bedrijven, het onderwijs en de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Deze nieuwe overeenkomst loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027.

Geschiedenis

Sinds 2010 is er al een ‘Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven’ (SOB) actief in onze regio. De samenwerking verliep aan het einde van het voorgaande decennium minder goed en het oude bestuur was voornemens het SOB Oostland op te heffen. Tegelijkertijd beseften alle partners dat zij elkaar nu meer nodig hebben dan ooit! Overtuigd van het feit dat ‘het geheim van veranderen is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude, maar op het verwezenlijken van het nieuwe (Socrates)’, is er in 2020 besloten een doorstart met het SOB Oostland te gaan maken. Met Leonie van Haren als nieuwe programmamanager, is vanaf 21 februari 2022 het SOB Oostland weer een nieuw leven ingeroepen.

SOB Oostland

SOB Oostland staat voor Samenwerkingsverband van Onderwijsinstellingen en Bedrijven in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Het zet zich in voor (loopbaan)activiteiten van het Voortgezet Onderwijs, met extra aandacht voor Groen & Natuur (Glastuinbouw), Zorg, Welzijn & Maatschappij, Economie & Ondernemen en Techniek (en ICT). Scholen hebben Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) hoog op de agenda staan en hebben hierbij ondersteuning nodig van het bedrijfsleven. Zij kunnen de leerlingen laten zien, proeven en ervaren wat een baan in een bepaald profiel inhoudt. Een leerling zal, als hij/zij (studie)keuzes moet gaan maken, nooit iets kiezen wat hij of zij niet kent. Toch zijn dit misschien de beroepen waar veel vraag naar is. Daarom is het van groot belang om de diverse loopbaanmogelijkheden onder de aandacht te brengen, waardoor leerlingen hun eigen talenten en competenties kunnen ontdekken en verder kunnen ontwikkelen. SOB Oostland ondersteunt scholen en bedrijven, zodat leerlingen van 12 tot 18 jaar zich kunnen oriënteren op diverse beroepen, profielen/branches en opleidingen. Hierdoor vergroten deze jonge leerlingen hun horizon en kunnen zij bewuster een vervolgopleiding kiezen in het Middelbaar Beroeps Onderwijs die bij ze past en wat ze leuk vinden. Dit doen zij door bijvoorbeeld verschillende soorten stages, gastlessen, bedrijfsbezoeken, praktijkopdrachten en sollicitatietrainingen. Binnen de makel- en schakelrol van het SOB Oostland werken bedrijven op efficiënte wijze samen om deze (loopbaan)activiteiten en projecten te organiseren, waarbij de leerlingen een realistisch en actueel beroepsbeeld vormen. “Deze samenwerking biedt een win-win situatie voor alle betrokkenen”, aldus voorzitter Kasper Roodenburg, “Op deze wijze ontstaat door een hechte samenwerking binnen het SOB Oostland een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, een (gemiddeld) betere keuze door de leerlingen voor een (MBO) vervolgopleiding, mogelijkheden voor hybride onderwijs (waarbij de leerlingen les krijgen in de bedrijven door medewerkers van het bedrijf) en tenslotte meer instroom van werknemers in de bedrijven in onze regio. Ook het Oostland zet met de activiteiten van SOB Oostland een stap vooruit als regio!” Kijk voor meer informatie op de website: www.sob-oostland.nl.

Activiteitenplan en programmamanager

De nadruk ligt dus vooral op het vormen van een sterk netwerk en een actieve makel- en schakelrol voor het SOB Oostland. Vanaf 1 juli 2023 heeft Ronald Groenenberg de rol als programmamanager overgenomen van Leonie van Haren. Jaarlijks wordt er een activiteitenplan opgesteld waarin de concrete acties, (loopbaan)activiteiten en projecten worden beschreven en waarin afspraken met de VO-scholen en bedrijven in de regio worden vastgelegd. Zo wordt er bijvoorbeeld jaarlijks een themaweek georganiseerd in oktober voor derdejaars vmbo leerlingen en wordt er een bedrijvenweek georganiseerd in februari voor tweedejaars vmbo leerlingen. Van 12 t/m 16 februari 2024 zal de Bedrijvenweek plaatsvinden van schooljaar 2023-2024. Kijk voor meer informatie op de website. Eventuele aanvullende wensen van SOB-partners kunnen ook worden vertaald in aparte projectvoorstellen, die binnen het SOB-netwerk worden opgepakt door één of meerdere partners en waarvoor -indien nodig- aanvullende financiering wordt gevonden. Verder gaat het SOB Oostland de komende jaren zijn samenwerking uitbreiden met o.a. Sterk Techniek Onderwijs (STO) Capelle & Oostland, zodat er ook extra aandacht wordt besteed aan techniek in de regio. Leerlingen kunnen zo bijvoorbeeld een bezoek brengen aan de Doedag in Techniek (zaterdag 15 juni 2024) en de Techniek Belevingsdagen (2 & 3 oktober 2024). Ook zal de mogelijkheid onderzocht worden om een groot beroepenfeest “Oostland on Stage” te kunnen organiseren in schooljaar 2024-2025.

Nieuw bestuur en Raad van advies

SOB Oostland wordt aangevoerd door een Stichtingsbestuur, dat bestaat uit drie vertegenwoordigers van de VO-scholen en drie vertegenwoordigers van de bedrijven in het Oostland. Het zijn Gijs van der Helm (directeur VanderHelm Bedrijven BV), Arthur Venselaar (voorzitter Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp) en Ilone Ammerlaan (voorzitter Glastuinbouw Nederland subregio Oostland) namens de bedrijven. Namens de VO- scholen Lodewijk Dijkgraaf (penningmeester, Stanislas Pijnacker), Robert Jan Oranje (secretaris, Wolfert Lansing Bergschenhoek) en Kasper Roodenburg (voorzitter, Melanchthon Berkroden Berkel en Rodenrijs).

Het bestuur beschikt via de vertegenwoordigers van de bedrijven over een groot netwerk van ondernemers in de regio en werkt nauw samen met de Raad van advies. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijven, gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp, VO-scholen en Mbo-instellingen in het Oostland.

Ronald Groenenberg, programmamanager SOB Oostland, e-mail: info@sob-oostland.nl.