De vraag naar nieuw personeel op de arbeidsmarkt in de regio Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp is duidelijk te horen en neemt elk jaar weer toe! Zowel de krimp als de vergrijzing worden momenteel aangegeven als belangrijkste oorzaken van het personeelstekort op de arbeidsmarkt. Een oplossing hiervoor lijkt niet makkelijk voor handen en deskundigen zeggen dat dit nog jaren kan duren…Wat kunnen we dan nu met elkaar doen om de openstaande vacatures zoveel mogelijk te vervullen? Hoewel we binnen het SOB Oostland dit probleem niet op kunnen lossen, zien we wel de noodzaak om de leerlingen van de VO-scholen in het Oostland de mogelijkheden in de regio te laten zien, ervaren en beleven!

Themaweek

In de week van 9-13 oktober 2023 gaan de leerlingen in groepjes van ca. 10 leerlingen met de fiets op pad naar een bedrijf, instelling of organisatie. In deze week staat het thema “Personeel & Arbeid” centraal. Het doel van deze week is om leerlingen uit klas 3 van het vmbo kennis te laten maken met de mensen die werken in uw bedrijf/instelling/organisatie, om te leren welke opleiding deze mensen genoten hebben en welke werkzaamheden ze nu binnen uw bedrijf/instelling/organisatie uitvoeren. Wat is ervoor nodig om in uw bedrijf/instelling/organisatie te mogen werken en op welke manier heeft de medewerker gekozen voor uw bedrijf/instelling/organisatie? Mogelijk dat de leerlingen feedback kunnen geven op de manier waarop u uw medewerkers werft. De leerlingen komen naar u toe en bereiden zich voor op een bezoek aan uw bedrijf/instelling/organisatie via de website. Het bezoek duurt gemiddeld anderhalf uur. Het kan bestaan uit een korte rondleiding, een gesprek met een aantal medewerkers over uw bedrijf/instelling/organisatie en de beroepen die er zijn, een moment meelopen met de medewerker om de werkzaamheden te laten zien en ervaren en/of een doe-activiteit: zien, ervaren en beleven!

Aanmelden?

U kunt zich aanmelden via onderstaande link: https://forms.office.com/e/AvGRia0N3f

Uw bedrijf, instelling of organisatie kan zich aanmelden kan t/m donderdag 24 augustus 2023

Hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact op met de programmamanager van het SOB Oostland om mee te denken voor een boeiend programma via e-mailadres: info@sob-oostland.nl

Klik hier voor de handleiding bij bedrijfsbezoeken tijdens de Themaweek.