SOB Oostland

SOB Oostland is een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijven in de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Het zet zich in voor (loopbaan)activiteiten van de leerlingen van het voortgezet onderwijs, met extra aandacht voor Techniek, Logistiek, Zorg en de Greenport.


Scholen hebben Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) hoog op de agenda staan, en hebben hierbij ondersteuning nodig van het bedrijfsleven. Zij kunnen de leerlingen laten zien, proeven en ervaren wat een baan in een bepaalde sector inhoudt. Een leerling zal, als hij/zij (studie)keuzes moet gaan maken, nooit iets kiezen wat hij of zij niet kent. Toch zijn dit misschien de beroepen waar veel vraag naar is. Daarom is het van groots belang om de diverse loopbaanmogelijkheden onder de aandacht te brengen waardoor leerlingen hun eigen talenten en competenties kunnen ontdekken en ontwikkelen.


Doelstellingen

Het algemene doel van het samenwerkingsverband is het verbeteren van de samenwerking tussen bedrijven en de vo-onderwijsinstellingen. Daarbij gaat het om:

  • het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in het Oostland
  • het bevorderen van onderlinge contacten, informatie-uitwisseling en samenwerking
  • leren van elkaar en het vertalen van de onderlinge informatie en kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven (benutten van opgedane kennis)
  • vertalen van wederzijdse kennis en behoeften in acties en projecten.

Of kortweg:       

  • betere aansluiting
  • betere keuze
  • meer instroom
  • beter (hybride) onderwijs

De nadruk ligt op het vormen van een sterk gebiedsgericht netwerk en actieve makelaar- en schakelrol voor het SOB Oostland. Daarbij kan extra aandacht worden besteed aan projecten en activiteiten op het gebied van Glastuinbouw, Techniek, Logistiek en Zorg. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld waarin de concrete acties en projecten worden beschreven en programma-uren worden toebedeeld. 


Eventuele aanvullende wensen van SOB-partners kunnen ook worden vertaald in aparte projectvoorstellen, die binnen het SOB-netwerk worden opgepakt door één of meerdere partners en waarvoor -indien nodig- aanvullende financiering wordt gevonden.


Nieuw bestuur

SOB Oostland wordt aangevoerd door een stichtingsbestuur, dat bestaat uit 3 vertegenwoordigers van vo-scholen en 3 vertegenwoordigers van de bedrijven in het Oostland. Dit zijn: Gijs van der Helm (Van der Helm BV), Arthur Venselaar (Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp) en Ilone Ammerlaan/Peter Loef (Glastuinbouw Nederland) namens de bedrijven en Yvonne van Schooneveld (penningmeester, Stanislas College Pijnacker), Arnold Koot (secretaris, Wolfert Lansing Bergschenhoek) en Cees de Jong (voorzitter, Melanchthon Business School Bleiswijk) namens de scholen.


Het bestuur beschikt via de vertegenwoordigers van de bedrijven over een groot netwerk van ondernemers in de regio. Het bestuur werkt nauw samen met de Raad van advies, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijven, Gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp, vo-scholen en mbo-instellingen in de regio.


Nieuwe programmamanager

Het samenwerkingsverband bestaat sinds 2010. Na een tijdelijke minder actieve periode is, na een jaar voorbereiding, in het voorjaar 2022 de doorstart van SOB Oostland gepland.


Vanaf 1 februari 2022 treedt nieuwe programmamanager Leonie van Haren in dienst. Zij is tevens programmamanager van STO-regio Capelle a/d IJssel & Oostland.


Start met ondertekening Samenwerkingsovereenkomst SOB Oostland

Op 21 februari a.s. vindt de ondertekening van de ‘Samenwerkingsovereenkomst SOB Oostland’ plaats met alle partners. Namens de gemeenten tekenen de wethouders Peter Hennevanger (Pijnacker-Nootdorp) en Titia Cnossen (Lansingerland).


Tijdens de bijeenkomst wordt o.a. het activiteitenplan gepresenteerd. In de volgende aflevering kunt u daar meer over lezen.


Gijs van der Helm en Cees de Jong, 26 januari 2022