Door: Amel Bali


OOSTLAND – Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven Oostland (SOB Oostland) maakte sinds dit jaar een doorstart met de activiteiten om leerlingen van het voortgezet onderwijs dichter bij het bedrijfsleven in Oostland te brengen. Sinds kort is ook het bestuur voor een deel vernieuwd. Cees de Jong en Arnold Koot hebben de pensioengerechtigde leeftijd behaald en zijn vervangen door respectievelijk Kasper Roodenburg (directeur Melanchthon Berkerode) en Robert-Jan Oranje (directeur Wolfert Lansing). “We hebben allebei een kloppend onderwijshart en gunnen onze leerlingen het beste. Dit is een van de pareltjes die we onze leerlingen mee kunnen geven”, zegt Robert-Jan.


Doorstart

SOB Oostland is een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijven. De stichting zet zich in voor (loopbaan)activiteiten van het voortgezet onderwijs. Scholen hechten veel belang aan Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). SOB bestaat inmiddels 12 jaar en is opgericht door mensen uit het bedrijfsleven. In februari 2022 werd er een doorstart gemaakt. Officieel tekenden de wethouders Titia Cnossen (Lansingerland) en Peter Hennevanger (Pijnacker-Nootdorp) en de betrokken partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven, de samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2022-2023. Sinds mei dit jaar is het bestuur deels vernieuwd en verjongd. Het nieuwe bestuur is vastbesloten om SOB Oostland weer terug ‘in the picture’ te brengen. Nadat onder andere door corona de activiteiten tijdelijk in de ijskast zaten, is het nu tijd om de leerlingen en het bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. Het stichtingsbestuur van SOB Oostland bestaat uit drie vertegenwoordigers van de voortgezet onderwijs scholen en drie vertegenwoordigers van de bedrijven in het Oostland. De vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven nemen overigens alleen deel aan het bestuur. De vertegenwoordigers van de scholen zijn aan zet wat betreft de bestuurstaken. Namens de scholen is Kasper de voorzitter, Robert-Jan Oranje secretaris en Yvonne van Schooneveld (conrector onderwijs Stanislas college) de penningmeester. Namens het bedrijfsleven zijn Gijs van der Helm (VanderHelm BV), Arthur Venselaar (Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp) en Ilone Ammerlaan (Glastuinbouw Nederland) de vertegenwoordigers. Sinds dit jaar heeft SOB Oostland een programmamanager, haar naam is Leonie van Haren. Zij is de schakel tussen de scholen en het bedrijfsleven.


Beroepenweek

In mei 2022 is na lange tijd weer een activiteit voor de scholen georganiseerd. De tweedeklassers van Wolfert Lansing en Melanchthon Businessschool zijn twee dagen lang bij verschillende bedrijven langs geweest. Voor dezelfde leerlingen die nu in het derde jaar zitten, wordt in de week van 19 september een themaweek georganiseerd. Dit keer doen ook Melanchthon Berkroden en het Stanislascollege mee. Het thema van deze week is ‘personeel’. Het doel van deze week is om leerlingen van klas 3 van het vmbo, kennis te laten maken met de mensen in het werkveld. De leerlingen gaan langs bij de bedrijven die zich hebben opgegeven. Een bezoek van leerlingen kan bestaan uit een korte rondleiding, een gesprek met een aantal medewerkers over de organisatie of de beroepen die er zijn. Voor de leerlingen is het ook leuk om bijvoorbeeld met een medewerker mee te lopen om de werkzaamheden te zien en/of om een doe-activiteit te doen. Iets zien, ervaren en beleven blijft immers het meeste hangenHet programma wordt door de programmamanager SOB Oostland in samenwerking met de bedrijven gemaakt. De planning is dat 6 februari een nieuwe beroepenweek komt met alle tweedeklassers in het vmbo in Oostland. Het beloofd nu al een succes te worden. Het bestuur van SOB Oostland roept geïnteresseerde bedrijven dan ook op om zich nu alvast op te geven voor de beroepenweek in februari en deze kans niet te laten schieten.


Achtergrond

Robert-Jan begon ooit als docent ICT op het mbo en groeide door naar leidinggevende. Hij werkte op verschillende middelbare scholen en vmbo scholen. Tijdens zijn loopbaan onderhield hij altijd nauw contact met het bedrijfsleven, omdat hij de meerwaarde tussen het bedrijfsleven en de scholen als een belangrijk punt beschouwt. “Ik heb leerlingen echt zien groeien door het kunnen ervaren van het bedrijfsleven. Toen voormalig directeur van Wolfert Lansing, Arnold Koot, hem vroeg om zijn plek binnen SOB Oostland over te nemen, was de keuze snel gemaakt. Kasper werkt inmiddels 12 jaar op Melanchthon Berkroden. Van oorsprong is hij handel- en administratie docent. Hij begon als afdelingshoofd op de school en is sinds vier jaar directeur. Ook Kasper heeft de samenwerking met het bedrijfsleven altijd als een pluspunt binnen het onderwijs gezien. “De scholen zijn er niet alleen voor zichzelf, maar voor het bedrijfsleven, dat is iets wat bedrijven volgens Kasper echt moeten weten.


Win-winsituatie

Het doel van SOB Oostland is tweedelig. Enerzijds het bevorderen van de samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven, zodat leerlingen een goed beeld krijgen van de beroepsmogelijkheden in Oostland. Bedrijven krijgen op deze manier de mogelijkheid om het bedrijf onder de aandacht van de leerlingen te brengen. Anderzijds zet SOB Oostland zich ook in om de stages binnen het Oostland te versterken en te verbeteren. Vooral voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in BBL, dus waarbij er vier dagen wordt gewerkt en een dag naar school wordt gegaan, zal dit een meerwaarde zijn. Het gaat momenteel voornamelijk om leerlingen met het basis kader niveau. Deze leerlingen van de scholen zijn juist de leerlingen die dingen willen ervaren door te doen”, zegt Robert-Jan. De ervaring leert dat als de leerlingen op stage gaan, ze heel anders terugkomen. Stagelopen is echt een meerwaarde en daar kan dit een goede aanvulling op zijn”, vindt Robert-Jan. Daarnaast komt het vaak voor dat leerlingen, na een stage, blijven hangen bij een bedrijf, omdat het van beide kanten goed bevalt. Bedrijven willen graag leerlingen in het bedrijfsleven uit Oostland en leerlingen vinden het ook fijn om in Oostland te werken. De scholen hebben ondersteuning nodig vanuit het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven kan ervoor zorgen dat de leerlingen kunnen zien, proeven en ervaren wat een baan in een bepaalde sector inhoudt. Leerlingen worden op deze manier nieuwsgierig. Wanneer leerlingen een studiekeuze moeten maken, zullen ze niet iets kiezen wat ze niet kennen. Een gemiste kans dus. Daarom is het belangrijk om verschillende loopbaanmogelijkheden onder de aandacht te brengen, waardoor leerlingen hun eigen talenten en competenties kunnen ontdekken en ontwikkelen. Voor bedrijven is het ook fijner dat er een datum is waarop leerlingen van alle scholen kennis kunnen maken en ze niet elke school apart hoeven uit te nodigen. Er is een personeelstekort op de arbeidsmarkt, waar steeds meer bedrijven mee te maken krijgen. Een oplossing is niet makkelijk. SOB Oostland vindt het belangrijk dat de leerlingen de mogelijkheden in de regio leren kennen, door kennis te laten maken met het werk en de werknemers van verschillende bedrijven. Er is dus een win-winsituatie”, zegt Kasper. “Het mes snijdt aan twee kanten”, beaamt Robert-Jan. SOB Oostland richt zich op alle sectoren in het bedrijfsleven. Er is een verdeling gemaakt in vier groepen, namelijk: groen, economie/logistiek/horeca, techniek en zorg & welzijn. “Het is niet de bedoeling dat we een bepaalde sector promoten of uitsluiten”, zegt Kasper.


Ambitie

SOB Oostland is bezig met het vernieuwen van de website. Er zal ook een stagekalender worden ontwikkeld, waarbij er in een oogopslag te zien zal zijn wanneer de leerlingen van welke school op stage gaan. Op deze manier kunnen de bedrijven er rekening mee houden in welke periode leerlingen ze kunnen benaderen voor een mogelijke stage. Ook zal er meer aandacht worden besteed aan hybride leren. Dit gaat iets verder dan alleen stagelopen. Leerlingen werken bij hybride leren deels in het bedrijfsleven aan hun keuzevakken. Samen met de scholen wordt er afgesproken welke leerdoelen er binnen het bedrijf moeten worden behaald en welke op school.  Er wordt een gezamenlijk programma gemaakt. Er staat dus nog een hoop te gebeuren, aarzel niet om hier deel van uit te maken. Kasper en Robert-Jan roepen alle bedrijven in Oostland op die interesse hebben om zich op te geven voor de beroepenweek begin februari 2023. Aanmelden kan bij de programmamanager Leonie Haren via het telefoonnummer: 06-11340010 of het e-mailadres: lvharen@melanchthon.nl. “Zet uw hart en deuren open voor de nieuwe generatie!”


Bekijk hier het krantenartikel